DIENSTEN

Organisatieanalyse

CORBO maakt voor het analyseren van organisaties en processen gebruik van verschillende in eigen beheer ontwikkelde “tools”.

 • Bedrijfsanalyses worden uitgevoerd met behulp van een eigen scan die het mogelijk maakt om prestaties van verschillende vestigingen op het gebied van processen binnen 1 organisatie objectief te vergelijken
 • Tijdstudies worden uitgevoerd met een eigen MMO-tool waardoor een objectief beeld van een afdeling kan worden verkregen op het gebied van tijdsbesteding om tot resultaatverbetering te komen
 • Specifieke processen kunnen met behulp van een analysetool objectief worden gemeten om bijvoorbeeld doublures en bespaarmogelijkheden te signaleren.

Werkplaatsorganisatie

In iedere werkplaats spelen vraagstukken, of het nu de werkplaats van een personenwagen- of een truckdealer is, de werkplaats van een zelf-reparerende eigenaar, van een carrosseriebedrijf, een trailerbouwer of van een bandenbedrijf.

Deze vraagstukken kunnen betrekking hebben op de kwaliteit van de aansturing en de medewerkers, de processen en communicatie met receptie/planning en magazijn, de efficiëntie en de productiviteit, of bijvoorbeeld over de vraag zelf doen of uitbesteden. Voor al deze en andere vragen rondom de after sales en de werkplaats kunt u bij ons terecht!

Organisatieontwikkeling

Wat zijn de sterke kanten en wat zijn de zwakke kanten van een onderneming. Waar kunnen taken en functies beter op elkaar worden afgestemd, welke processen en procedures in het bedrijf zijn voor verbetering vatbaar. Welke verbeteringen moeten prioriteit hebben, hoe moet dat worden aangepakt. Wat kunnen verbeteringen opleveren, zowel uitgedrukt in geld als in bijvoorbeeld kwaliteit.

Dit zijn vragen waar u als ondernemer mee wordt geconfronteerd maar waarop u zelf niet altijd direct het juiste antwoord heeft. Wij kunnen u ondersteunen, wij kunnen u het antwoord geven!

Afhankelijk van de door u ervaren problematiek kunnen wij een gericht onderzoek uitvoeren. Natuurlijk doen wij u eerst een vrijblijvend voorstel. In dit voorstel geven wij ook aan wat we van elkaar mogen verwachten. Als wij het onderzoek hebben uitgevoerd en de resultaten en mogelijkheden aan u hebben gepresenteerd, kunnen wij u aansluitend ondersteunen bij het doorvoeren van de voorgestelde verbeteringen.

TMA methode

De juiste persoon op de juiste plek, de wens dat mensen zich ontwikkelen ten behoeve van hogere performance of de wens dat mensen zich aanpassen aan veranderende interne en externe omstandigheden?

CORBO kan met behulp van de TMA methode vele tools inzetten om uw medewerkers én uw organisatie te ontwikkelen.

Met de TMA methode kunt u:

 • Mensen effectiever selecteren en inzetten op basis van ‘matching’ tussen werk en persoonlijke talenten
 • Meer objectiviteit in gesprekken over persoonlijke ontwikkeling en mobiliteit
 • Gerichter opleiden: de juiste competenties ontwikkelen die passen bij iemands talenten
 • Effectieve aansturing van en werkverdeling in teams op basis van talenten
 • Makkelijk inzicht in cognitieve capaciteiten en beroepsinteresse van mensen
 • Monitoren of de organisatie de juiste talenten aan boord heeft om de organisatiedoelen te realiseren
 • Makkelijk zoeken naar mensen met talent voor een functie/rol of project

Zorgsystemen

CORBO is in 1989 gestart met de ontwikkeling van de eerste kwaliteitssystemen. In de loop der jaren hebben wij bij veel organisaties systemen ingevoerd, gebaseerd op verschillende internationale normen. Daarnaast ontwikkelen wij regelmatig specifieke normen voor bijvoorbeeld franchise organisaties. Wij kunnen u begeleiden bij de ontwikkeling en invoering van ISO 9001, ISO 14001 en bijvoorbeeld MVO.

Lean Six Sigma

Lean Six Sigma is een bewezen methodiek om proefondervindelijk en op basis van feiten strategische keuzes te maken, doelstellingen hieraan te verbinden en deze projectmatig en effectief te implementeren en te realiseren.

Onze Black Belt en Green Belt adviseurs kunnen uw organisatie ondersteunen om met Six Sigma aanzienlijke resultaatsverbeteringen te realiseren.

5S in uw bedrijf

Leveren van kwaliteit en efficiënt werken zijn belangrijke succesfactoren binnen de autobranche. Door het leveren van kwaliteit zorgen we voor tevreden klanten die een volgende keer weer terugkomen. Ook voorkomen we hiermee ongewenste herhalingsbezoeken.

Efficiënt werken is noodzakelijk om rendement te kunnen maken in deze lastige markt van vele aanbieders, teruglopende vraag en prijsdruk op de diensten die worden geleverd. De basis van deze succesfactoren vormen de medewerkers die de werkzaamheden uitvoeren, de werkplekken waar de werkzaamheden worden uitgevoerd en de gereedschappen die nodig zijn om de werkzaamheden uit te voeren.

De 5S methodiek is erop gericht dat de werkplaats, de werkplekken en gereedschappen zodanig zijn ingericht en zijn georganiseerd dat medewerkers makkelijker en efficiënter kunnen werken (door minder zoektijden). Het gebruik van het juiste gereedschap en juiste meetmiddel voor de werkzaamheid leidt tot betrouwbaardere en veiligere onderhouden en gerepareerde voertuigen.

Uit onderzoek dat CORBO heeft uitgevoerd blijkt dat een goed georganiseerde werkplaats rond 6% minder zoektijden heeft naar gereedschap en onderdelen dan gemiddeld georganiseerde werkplaatsen. Dat is duurzaam 6% meer omzet per dag zonder extra kosten!

 

WAT KAN CORBO VOOR U BETEKENEN?


  corbo-organisatie-footer

  Bezoekadres
  Sportlaan 375
  3364 DK Sliedrecht
  (bedrijventerrein Noord Oost Kwadrant)

  Postadres
  Postbus 101
  3360 AC Sliedrecht

  0184-447299
  info@corbo.nl
  www.corbo.nl