CORBO Organisatie, Advies en Expertise B.V. respecteert uw privacy. Wij waarderen het vertrouwen dat u in ons stelt, en stellen alles in het werk om uw privacy te beschermen. Met dit privacy beleid willen wij u duidelijk maken waarom wij bepaalde informatie verzamelen, hoe wij uw privacy beschermen, en onder welke voorwaarden wij de informatie aan u verstrekken.

De website www.corbo.nl en de daaraan gekoppelde internetdiensten worden u ter beschikking gesteld door CORBO Organisatie, Advies en Expertise B.V.. (hierna: CORBO), statutair gevestigd te Sliedrecht en ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 24192020. Met betrekking tot de bescherming van uw privacy geldt het navolgende beleid.

CORBO garandeert voor zover mogelijk de bescherming van de privacy van alle bezoekers van de website. Dat betekent dat wij ook van onze samenwerkingspartners maximale inspanningen verlangen bij het bewaken van persoonsgebonden gegevens.

Verwerking van persoonsgegevens
In het kader van onze dienstverlening, legt CORBO gegevens vast. Hieronder vallen uw
naam, woonplaats en adres, telefoonnummer en uw e-mailadres. CORBO gebruikt deze gegevens voor de uitvoering van de betreffende overeenkomst, voor haar overige dienstverlening en om klanten van (nieuwe) producten en diensten van CORBO van de met haar in groepsverband samenwerkende ondernemingen of van zorgvuldig geselecteerde derden op de hoogte te houden. Hierbij tracht CORBO rekening te houden met uw voorkeuren. Indien u geen prijs stelt op informatie over (nieuwe) producten en diensten dan kunt u dit schriftelijk melden bij CORBO via het adres Sportlaan 375, 3364 DK te Sliedrecht of per e-mail aan info@corbo.nl met als onderwerp “Adresregistratie”. Wij laten uw gegevens hiervoor dan blokkeren.

Uw gegevens verwijderen?
Wij bewaren uw gegevens op een (beveiligde) Secure Server. Wilt u dat wij uw gegevens uit ons bestand verwijderen? Ook dan kunt u een e-mail naar info@corbo.nl sturen. Natuurlijk kunt u ons dit ook schriftelijk laten weten. Ons adres is: Sportlaan 375, 3364 DK te Sliedrecht.

Privacy beleid andere websites
Op www.corbo.nl zijn links opgenomen naar andere websites. CORBO is echter niet verantwoordelijk voor het privacy beleid van deze websites. Voor meer informatie daarover verwijzen wij u naar de betreffende websites.

Wijzigingen
De tekst van dit privacy beleid kan door ons worden aangepast gelet op nieuwe ontwikkelingen, bijvoorbeeld in het kader van bedrijfsactiviteiten. CORBO behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in het privacy beleid. Vanzelfsprekend zal CORBO waar nodig het privacy beleid aanpassen aan wetswijzigingen en rechtspraak. Het verdient daarom aanbeveling deze tekst met enige regelmaat te raadplegen indien u onze site bezoekt.

Vragen
Heeft u nog vragen over ons privacy beleid? Stuur dan een e-mail naar info@corbo.nl. Ook als u vragen hebt over uw gegevens of als u deze wilt wijzigen, kunt u dit e-mailadres gebruiken.

corbo-organisatie-footer

Bezoekadres
Sportlaan 375
3364 DK Sliedrecht
(bedrijventerrein Noord Oost Kwadrant)

Postadres
Postbus 101
3360 AC Sliedrecht

0184-447299
info@corbo.nl
www.corbo.nl